Om föreningen

Visans Vänner Mariestad  bildades 1985 och har alltså arbetat för traditionell och nyskapande viskonst i mer än trettio år. Föreningen arrangerar årligen bl a en Taubekväll och en visfestival som är uppskattad och välrenommerad. 2016 bytte föreningen namn till Visans Vänner Skaraborg för att markera föreningens regionala utblick.

Visans Vänner Skaraborg arbetar i huvudsak med  offentliga visarrangemang  och medlemsträffar. Vi välkomnar alltid nya ansikten och nya röster på våra träffar, du som vill lära dig nya visor eller vill dela med dig av det du kan. Kanske skriver du eget material och vill nå ut till en lyssnande publik. Oavsett ålder, musikalisk bakgrund eller kunnande, så är du hjärtligt välkommen.

Medlemsträffarna är inga organiserade visaftnar, så det är läge att testa och improvisera. Oftast träffas vi den andra tisdagen i varje månad kl. 18.30. Platsen är ABF:s lokaler vid gamla torget i Mariestad.

Är du intresserad att komma på våra medlemsträffar eller evenemang, så kontakta gärna någon i vår styrelse.