Publicerad den

Inställda arrangemangens tid

9 februari 2021: Öppen scen i Mariestad. Tema: Valfritt. INSTÄLLT

9 mars 2021: Månadsträff och årsmöte i ABF:s lokal vid Gamla torget i Mariestad, kl. 18.30. Tema: Det man minns. INSTÄLLT OCH FRAMFLYTTAT TILL 11 MAJ

12 och 13 mars 2021: Taubeafton i Mariestad resp. Skövde. FRAMFLYTTAT TILL SOMMAREN

13 april 2021: Månadsträff i ABF:s lokaler vid Stora torget, Mariestad kl. 18.30. INSTÄLLT