Publicerad den

Månadsmöte och årsmöte på internationella kvinnodagen 8 mars 2022

MÅNADSMÖTET 8 mars var därtill årsmöte i Visans Vänner Skaraborg. Närvarande medlemmar hedrade inledningsvis den nyligen bortgångne medlemmen Karl-Erik Eriksson och hans betydelse för föreningen med en tyst minut. Årsmötet som följde uppvisade inga överraskningar och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. Kristin Svensson valdes in i styrelsen efter Madde Ramberg. Innan sång och ord släpptes fritt serverades kaffe/te och semmeltårta. Siewerth Stegdahl, Irene Skoog och Monica Hedberg förnöjde alla närvarande med diktläsning. Curt Ehn lyfte fram den originelle och humoristiske visdiktaren Pim-Pim Lennart E:son Falk. Roy Sällström skötte ljudet som vanligt och visade sin uppskattning för Lars Demian genom att sjunga en av hans visor. Nytillkomna medlemmarna Per Skårstedt och Marianne Agelin Skårstedt hade mycket att tillföra bl.a. Taubevisan ”Den instängde poeten”. Även Monica Fäger och Margareta Andersson Jensen bidrog med Taubevisor. Madde Ramberg, ackompanjerad av sin far sjöng ”Välkommen hit”. Med det allvarliga dagsläget i åtanke sjöng Roy ”Varför skola mänskor strida” Anders Ramberg G Samuelssons ”Låtsasvärld” och Roland Tiger ”Nu kommer kvällen”.
Sammantaget ett mycket fint, trevligt och avspänt månadsmöte/årsmöte med mycket musik som vanligt.
Än finns biljetter till Taubeafton 13/3 på Mariestads Teater, så passa på.
Foto: Anders Ramberg