Publicerad den

Månadsträff i Visans Vänner 24-04-09

April månads tema var visor med lokal anknytning och ingen av deltagarna fann det särskilt svårt att anknyta till det. Anders Ramberg inledde med en återkoppling till nyligen genomförda vis- och framförandekurs (23-24 mars).

Anders hjärta klappar alltid för Torsö och vi fick höra honom framföra Torsövalsen av Harry Karlsson. Robert Gös har alltid någon ny visa i bakfickan på aktuellt tema. Kvällens första roliga Gös-visa handlade om Only Fans. Monica Hedberg gjorde en koppling till Axel Eriksson, filosofen på Näset. Därefter en visa om sig själv på bekant melodi. Irene Skoog läste sin aktuella dikt ”Islossningen”, en hyllning till Vänern. Margaretha Andersson Jensen sjönga cappella om en flicka med ögon så blåsippsblå med hänvisning till alla blåsippsbackar i trakten som är som vackrast nu. Kjell Kindbom inledde med en lokal komisk visa om ett slåttergille. Pierre Fahlström levererade en märklig historia om sin tonsättning av en dikt med titeln ”Vaktparaden” som visade sig vara skriven av en helt annan poet än den angivna. Pierre hade dessutom spelat in visan med angivande av fel upphovsman. Den rätte, som dessutom var välkänd bland nutida poeter, var efter kontakter förstående till misstaget. Monica återkom med sin jubileumsdikt till Göta kanal ”Ett dike utan dess like”. Irene visade sin golfkunskaper i en visa om hole in one endast bevittnad av golfspelarens hund. Siewerth Stegdahl läste dikten ”Kallkällan”. En bondkomikervisa om medel för kalla fötter framfördes av Kjell. Roand Tiger hade hittat en visa i samma genre i Filikromen om Tras-Lasse som varit på marknad i Kungslena och gjort dåliga affärer. ”Mellan hägg och syren” av Mats Ljung framfördes av Anders och Robert engagerade publiken att sjunga med i hyllningen till alla hambygdsföreningar. Mobiltelefoner är ett nytt tema i dagens komiska visor. Kjell hade hakat på det temat. Kvällen avslutades med gemensamhetssång av ”I natt jag drömde”.