Publicerad den

Helgkurs i sång och framförande 23-24 mars 2024

Lördagen den 23 mars samlades åtta medlemmar i Visans Vänner Skaraborg och kursledaren Ingrid Hogman för helgkurs i Sång och Framförande.
Efter en kort presentationsrunda blev det lektion i röstvård. Vi ”humma” och ”nynna”! Vi pratade om andningens betydelse och ägnade en stund åt att andas in och andas ut.
Sen följde kursens viktigaste moment = Framförandet. Kursledaren var väldigt tydlig med att vi skulle koncentrera oss på kommunikation och presentation.
Vi uppmanades att se det som träning och undervisning utifrån var och ens egna förutsättningar. Ingen är för ”bra” eller för ”dålig”.
Söndagen inleddes med allsång och en nyttig och lärorik övning i att stå lugn och trygg inför publikens blickar. Sen återupptogs sjungandet.
Den som önskade fick tips och råd. Några fick även en liten vink om förändring, som kan bli en trevlig variation vid ett framförande.
Som avslutande uppgift hjälptes vi åt att tonsätta Barbro Lindgrens dikt: ”Jag ligger på en äng”.

Anders, föreningens ordförande, framförde tack till kursledare och alla deltagare. Han framförde en särskild önskan inför kommande månadsträffar.
En av kursdeltagarna har varit med i en sånggrupp med Sven-Ingvar Heij och har många nedtecknade visor efter honom och en av deltagarna framförde gamla visor från Dalarna som hon sjungit ihop med sin mormor. Båda har sångskatter som inte får försvinna.
/Monica Hedberg

Foto: Monica Hedberg & Anders Ramberg