Publicerad den

Taube – en feministisk upptäcksresa

Visans Vänner Skaraborg har firar årligen Evert Taubes födelsedag 12/3  på Mariestads anrika teater. I år analades ett feministiskt perspektiv på Taube genom Fia Ekbergs och Maja Heurlings musikföreställning Vi och Taube – en feministisk upptäcktsresa. Per Skårstedt från Visans Vänner inledde Taubeaftonen. Per kan sin Taube utan och innan. Utan att polemisera mot kvällens huvudakt visade Per genom att framföra några exempel på Taubevisor att kvinnorna som var föremål för Taubes vistillägnan faktiskt bidrog aktivt till Taubes bildningsresa som diskussionspartner eller t.o.m. som mentorer.  Efter stort tack till Per introducerade kvällen conferencier Monica Hedberg Maja Heurling och Fia Ekberg.  De har reflekterat över sin syn på Taube och hans visor och skapat en musikföreställning som blandar framförande av visor med dramatiserade texter.  De båda har utgått från den kanske ytliga åsikten att alla män i Taubes visor är sjömän och kvinnorna sångmör och hoppas komma ut på andra sidan med att fortsatt älska Taubes visor, åtminstone somliga eller t.o.m. de flesta.  Fia föreställer sig hur hon som kvinna skulle släppa loss som Fritjof i Fritjof i Arkadien.  Ett annat tema som bearbetas är förlust genom Briggen Bluebird of Hull och Målaren och Mia-Pia. Att ge någon korgen (Fritjof och Carmencita), ålderdom och död och en frånvarande fader är några andra teman som betas av. Fia Ekberg och Maja Heurling gör en välregisserad föreställning med mycket musik mellan dramatiserade avsnitt. Publiken hängde med på den feministiska upptäcksfärden i Taubes visor, gav Fia Ekberg och Maja Heurling kraftiga applåder och konstaterade efter en retorisk fråga från scenen att man klart kommit ut på andra sidan och levererade ett extranummer (Solola) och Kalle Schewens vals från samtliga medverkande på scenen.