Publicerad den

Öppen scen i Visans Vänner Skaraborg tis 9 maj 2023

Tisdag den 9 maj var det dags för maj månads träff i Visans vänner Skaraborg, denna gång i form av öppen scen som inledningsvis satte fokus på vissångaren Claes-Göran B Näslund från Falköping. Claes-Göran var tidigt aktiv i föreningen men har gjort ett längre uppehåll som aktiv men återkommit på senare tid. Han deltog bl.a. som en av föreningens visartister så sent som vid Taubeaftonen 12 mars. Claes-Göran berättade om sin musikaliska utveckling och framförde ett tiotal visor som har haft stor betydelse för Claes-Göran personligen. Vi fick också veta att han sjunger i manskör och arbetar inom sjukvården. Han har också sjungit in tre skivor till dags dato. Efter välförtjänta applåder gjordes paus för kaffe och kaka och därefter vidtog öppen scen. Anna Maria Birgersson inledde med ålderns rätt fortsättningen på kvällen. Trots sina 90 år sjöng hon med kraftig stämma till eget dragspelsackompanjemang ”När det våras ibland bergen” och ”Gulle Gullan”. Pierre Fahlström anknöt till Europadagen som råkade infalla samma dag som föreningens Öppen scen och framförde Jan Hammarlunds ”Jag vill leva i Europa”. Janne Stenström sjöng den fina Wiehe-låten ”Jakten på Dalai Lama”. Anders Ramberg framförde bl.a. en dråplig historia om hur det kan gå till på gruppresor på nån av Finlandsfärjorna . Robert Gös levererade ett par av sina humoristiska visor. ”Det är så viktigt att korrigera” och ”Helena, hon kan alla felena”. Monica Hedberg levererade egna nya texter till ”Blinka lilla stjärna” och ”När lillan kom till jorden” ur den oranga skolsångboken ”Nu ska vi sjunga”. Under kvällen framträdde även Tatjana Novak och Roland Tiger. Anna Maria fick avsluta den lyckade viskvällen med Dan Anderssons ”Gunnar Vägman”. De tjugotalet medverkande och lyssnare gick hem nöjda i den ljusa, ljumma vårkvällen.