Publicerad den

Månadsträff 2023-04-11

Månadsträffen 11 april var föreningens första arrangemang efter den lyckade Taubeaftonen 12/3. Ute föll ett stilla vårregn och inne i ABF:s lokaler hade ett tjugotal samlats kring temat Stefan Demert och Jeja Sundström. Stefans humoristiska visor (De allvarliga och seriösa finns också bland hans verk.) är ju en del av en folklig och komisk vistradition dit bondkomikervisor, revyvisor och vissa skillingtrycksvisor hör. Karin Nilsdotter sjöng ”Den stränge fadern”. Margaretha Jensen- Andersson framförde visan ”Till knopparna”. Irene Skoog läste egna dikter , om en renovering av en gammal cykel och en om språkets betydelse för det uppväxande släktet. Kjell Kindbom sjöng bl.a. en bondkomikervisa om installation av rikstelefon med aktuell uppdatering med införande av fiber till gåln.

I övrigt framträdde Gun Skogsberg, Anders Ramberg, Bibbi Lundberg, Pierre Fahlström, Roland Tiger, Monica Fäger och Siewerth Stegdahl.

Foto: Anders Ramberg och Roland Tiger